(kom)
TILBAGE
Brev til avisen Urban


Gratisavisen Urban havde 14/12-05 en kioskbasker af en overskrift på forsiden:
Prostitution kan give granatchok
Samme morgen kunne man læse overskriften på DR's Tekst-TV.

Jeg blev gjort opmærksom på at avisen også indeholdt en supplerende artikel som nævnte at (...) "SM er noget af det, man kan blive syg af."

Herunder kan du læse min mail til den ansvarlige journalist, samt hendes svar og min respons.

Du kan også læse de to oprindelige artikler nederst på siden. De rummer en del godt materiale - men har som det kan ses, også nogle tendentiøse problemer.From: steen_s@get2net.dk
Subject: Din artikel om prostitution
Date: December 14, 2005 4:19:43 PM CET
To: wib@urbanavis.dk

Hej Lykke Wiborg Johansen,

Jeg er filminstruktør, skribent og debattør, bl.a. om seksualpolitiske spørgsmål. Jeg har med interesse læst dine artikler i Urban idag.

Jeg er generelt glad for indlæg i den vigtige debat, men har to indvendinger mod skriveformen:

1) Overskriften om at "Prostitution kan give granatchok" virker sensationalistisk og tyndt funderet. Det er gadeprostitution der tales om, ikke al prostitution, og der bygges på en udenlandsk undersøgelse. Men i debatten idag generaliseres der bredt, og desværre skelnes der ikke mellem de mange forskellige former for sexarbejde, som ikke seriøst kan sidestilles. Samtidig må man ud fra definitionen på PTSD, erkende at det man kan få det på mange måder. Men overskriften er da røget direkte på bl.a. DRs tekst-tv.

2) Du stigmatiserer SM i en bisætning:
»(...)hvis man laver en forening for de prostituerede, kan man informere pigerne om, hvilke konsekvenser prostitution kan have, og om hvordan man passer på sig selv,« siger Christine Retvig, som mener, at S/M er noget af det, man kan blive syg af.

Var det mon SM generelt hun her mente, eller kun i forbindelse med prostitution? Gælder det alle former for erotisk dominans? Visse sexarbejdere tilbyder SM, men på mange måder - mange professionelle dominaer tilbyder ikke sex, men arbejder helt på egne præmisser. Gælder udsagnet ogå dominanslege i hjemmet? Artiklen virker igen unuanceret skrevet på dette punkt.

Du fortsætter med at citere Retvig for:
»Jeg har haft en kunde, der ville have, at jeg skulle spille en mor, hvor manden seksuelt havde krænket datteren, og så skulle jeg afstraffe ham. Det glemmer jeg aldrig. Sådan noget giver ar på sjælen. Man skal tage stilling til, hvad man selv kan klare psykisk,« siger Christine Retvig
Og dét ekstreme incest-eksempel, er bestemt ikke hvad de fleste idag forstår ved SM!!!

Det ærger mig at Urban på denne måde får en hel seksuel minoritet stigmatiseret. Det håber jeg du/I vil rette op på - f.eks. ved at interviewe en repræsentant for SM-subkulturen - eller måske mere passende: en af de mange velfungerende professionelle Dominaer.


Med venlig hilsen,

Steen Schapiro


From: wib@urbanavis.dk
Subject: Vedr.: Din artikel om prostitution
Date: December 20, 2005 11:40:30 AM CET
To: steen_s@get2net.dk

Hej Steen Schapiro

Undskyld jeg ikke har svaret tilbage på din mail før nu.

Selvfølgelig lyder ordet 'granatchok' lidt mærkeligt, men PTSD bliver kaldt granatchok, så det er ikke forkert - og post traumatisk stress syndrom er lidt svært at få plads til i en overskrift. Nu er der jo ikke lavet nogle gedigne videnskabelige undersøgelser af prostitutionens psykiske konsekvenser for de prostituerede. Hvis der var det, ville jeg meget gerne citere dem. Og man burde lave dem. Men når undersøgelserne ikke nu ikke findes, så må man jo støtte sig til, hvad eksperterne siger. Overskriften lød da også, 'Prostitution kan give granatchok', så der er taget et vist forbehold. Det sker jo ikke altid det sker. Men det korte i det lange er, at jeg journalistisk sagtens kan stå inde for min artikel.

Med hensyn til SM, så synes jeg, du overreagerer. Christine Retvig siger (og det er et citat, og hun må jo have lov til at mene, hvad hun vil - det er vi vel enige om) men hun siger, at SM kan man blive syg af. (Og ja hun tale udelukkende om prostitution). Det handler om, at hvis man er med til noget, som overskrider ens egne seksuelle grænser, så kan man få mén af det. Det har intet at gøre med, hvad folk, der er til SM, frivilligt kaster sig ud i. Og jeg stigmatiserer på ingen måden folk, der er til SM. Det forholder artiklen sig ikke til. Det handler jo slet ikke om SM generelt - det handler om nogle ekstreme situationer oplevet af en prostitueret. Så jeg har lidt svært ved at forstå, hvorfor du bliver provokeret af det.

Men jeg har ingen planer om at skrive artikler om hverken en repræsentant for SM-kulturen eller om professionelle dominaer.
Og jeg mener ikke, jeg har 'problemer med sagligheden', som du udtrykker
det.

Men jeg er da glad for, at du kunne lige de opfølgende artikler.

Vh Lykke Johansen


From: steen_s@get2net.dk
Subject: Re: Vedr.: Din artikel om prostitution
Date: December 20, 2005 12:11:26 PM CET
To: wib@urbanavis.dk

Hej Lykke,

Tusind tak for svaret.

Du har da ret i at overskriften teknisk set kan forsvares. Men jeg synes stadig at den er unuanceret og sensations-klingende. Hvis der stod "gadeprostitution kan give traumer" eller "stress-syndrom" følte jeg nok at emnet var mere fair og nuanceret behandlet.

Jeg håber at du, trods dit forsvar, forstår min bekymring. Der skelnes i debatten meget sjældent mellem trafficking/gade/narko-prostitution, og de øvrige, mere sikre og selvstændige former for sexarbejde. Det gjorde denne artikel heller ikke (men det gjorde de efterfølgende).

Granatchok-overskriften udbasunerer et meget stærkt (og absurd lydende) budskab - som sikkert vil blive husket langt mere end detaljerne i indholdet. Sådan er det jo som regel - der er utallige myter omkring prostitution, og meget få fakta.

Således var jeg for et par år siden med til at få klarlagt at sensationsoverskriften om at "unge ser 30 minutters porno om dagen" var aldeles usand - det var 5 minutter, da skolelæreren som spredte historien havde "regnet forkert". Men hvem husker den rettelse - eller nuanceringen omkring at din granatchok-overskrift handler om gadeprostitution i udlandet?


Omkring SM, er jeg glad for din uddybelse. Der er nogle nuancer jeg manglede i artiklen, såsom at " Det handler jo slet ikke om SM generelt - det handler om nogle ekstreme situationer oplevet af en prostitueret. ". Retvig skal selvfølgelig mene hvad hun vil - men også udtrykke sig nogenlunde sobert og klart, i samarbejde med artiklens forfatter/redaktør. Artiklen blev læst og forstået anderledes - ikke kun af undertegnede.

Derfor fik du mine noter, som jeg håber du trods alt kan tage til efterretning.


Mange hilsner,

SteenURBAN - onsdag den 14. december 2005

Prostitution kan give granatchok

Af Lykke Wiborg Johansen

Prostitution kan være så psykisk belastende, at kvinderne får post traumatisk stress syndrom, også kaldet granatchok.

At sælge sin krop til sex er forbundet med så stor en risiko for overgreb, at nogle prostituerede ender med at få post traumatisk stress syndrom (PTSD).
»Når en person har oplevet en eller flere begivenheder, hvor de har følt sig truet, så kan det fremkalde PTSD. Man får flashback, hvor man genoplever det, man har været udsat for. Desuden får man koncentrationsbesvær og bliver irritabel,« siger Birgitte Lieberkind, der er psykolog og har arbejdet med prostituerede, der ville ud af prostitution.
Hun mener, at alene det at sælge sin krop til en, man ikke kender, er en stressfaktor.
»Du ved ikke, hvad du møder. Om det er en voldelig mand, du er på vej ind til, eller om han er sød og rar,« siger hun.
PTSD er mest kendt som en reaktion soldater får, når de har været udsat for ekstreme situationer i krig.
Ud over krigsoplevelser kan naturkatastrofer, voldtægt og trusler på livet giver PTSD.
Professor i klinisk psykologi på Aarhus Universitet Ask Elklit bekræfter, at prostituerede risikerer at få PTSD.
»At være prostitueret betyder, at man jævnligt må finde sig i overgreb, såsom at blive slået, voldtaget og udsat for andre grimme ting. Og det kan alt sammen give PTSD,« siger Ask Elklit.
Udenlandske undersøgelser af gadeprostituerede har vist, at over to tredjedele af de prostituerede havde PTSD. Det er ikke undersøgt, hvor mange prostituerede i Danmark, der lider af PTSD eller har symptomer, der minder om.


For farligt til at være et erhverv

Af Lykke Wiborg Johansen

Prostitution kan medføre så voldsomme oplevelser, at de prostituerede risikerer at få post traumatisk stress syndrom. Derfor bør det ikke godkendes som erhverv, mener lederen af Reden, et værested for prostituerede.

At legalisere prostitution er en helt uacceptabel vej at gå, mener afdelingsleder Duddie Staack fra værestedet Reden på Vesterbro i København. Hun siger, at prostitution er så voldsom en krænkelse af kvinden, at flere af de prostituerede lider af post traumatisk stress syndrom (PTSD).
»Prostitution er vold mod kvinder. Her på Reden ser vi de skadevirkninger, det har, når kvinder skal betjene så mange mænd hver dag. Sådan et arbejde kan vi ikke gøre til et legalt erhverv,« siger Duddie Staack.
Mandag i sidste uge startede den tidligere prostituerede Christine Retvig en underskriftsindsamling for at få prostitution legaliseret som erhverv.
Hun ønsker, at prostituerede kan melde sig ind i en fagforening og i en a-kasse, så de på den måde kan sikre sig nogle bedre vilkår.
»Man kan finde ofre alle vegne, og der er ingen tvivl om, at Reden har kontakt med dem, der har det værst. Men for nogen er prostitution en livsstil og et valg, og hvis man laver en forening for de prostituerede, kan man informere pigerne om, hvilke konsekvenser prostitution kan have, og om hvordan man passer på sig selv,« siger Christine Retvig, som mener, at S/M er noget af det, man kan blive syg af.
»Jeg har haft en kunde, der ville have, at jeg skulle spille en mor, hvor manden seksuelt havde krænket datteren, og så skulle jeg afstraffe ham. Det glemmer jeg aldrig. Sådan noget giver ar på sjælen. Man skal tage stilling til, hvad man selv kan klare psykisk,« siger Christine Retvig, der selv er ude af prostitution, og som ikke har haft psykiske mén.
Duddie Staack fremhæver, at det også er psykisk hårdt, fordi de prostituerede ikke fortæller nogen om, hvad de laver.
»De holder det hemmeligt for deres nærmeste, og det er ekstremt belastende på grund af alle løgnene over for familien.«
At hemmelighedskræmmeriet er belastende, er Christine Retvig enig i.
»Man bliver isoleret socialt. Omverdenen synes, det er uværdigt, og så har man ikke lyst til at tale om det. Det vil være ti gange lettere, hvis alle var åbne om det,« siger Christine Retvig.

Se underskriftindsamlingen på www.falvor.dk/dobbeltmoral