(kom)
TILBAGE
Debat med Socialdemokratiet


På DR's tekst-tv kunne man 28/12-05 læse om et udspil fra Socialdemokratiet vedr. prostitution. De skrev bl.a.:

- Der skal gøres op med myten om den lykkelige luder. Altså at der findes prostituerede, som har truffet et frit valg, siger ligestillingsordfører Kirsten Brosbøl.

Herunder kan du læse min mail til partiets svar, samt hendes svar og min efterfølgende respons.

Du kan også læse hele udspillet på Socialdemokratiets hjemmeside. Der er mange gode pointer - men igen er der også mange fordomme og generaliseringer, som besværer en god dialog og løsning. Hvorfor skal det være SÅ svært at lave noget objektiv dialog og forskning - selvom området er belagt med tabuer og forargelse?

--- opdateret 31/12-05, med et yderligere svar fra Brosbøl samt respons fra mig.

--- opdateret 3/1-06 - det er efterhånden blevet en ret omfattende og interessant dialog. Her er yderligere et svar fra Brosbøl samt respons fra mig.From: steen_s@get2net.dk
Subject: vedr. dine udtalelser om prostitution
Date: December 29, 2005 10:53:20 AM CET
To: skibr@ft.dk

Hej Kirsten Brosbøl,


Jeg læser idag med forbløffelse følgende udtalelse fra dig på DR's tekst-tv, under overskriften: "KØBESEX SKAL PÅ SKOLESKEMAET":

- Der skal gøres op med myten om den lykkelige luder. Altså at der findes prostituerede, som har truffet et frit valg, siger ligestillingsordfører Kirsten Brosbøl.


Lad mig indledningsvis slå fast: Jeg synes det er fint og godt at I vil skabe debat, mere forskning og mere støtte til de svageste, omkring dette vigtige og følsomme emne. Jeg er også lettet over, at I ikke hopper med på den letkøbte anbefaling af den "svenske model" om kriminalisering af kunderne, som en ny undersøgelse viser ikke styrker de udsatte prostituerede - men tværtimod driver dem ud i dårligere vilkår. Og mere seksualvejledning og diskussion om seksualpolitik i skoler og gymnasier, vil være storartet.

Men jeg synes du/I mister jeres konstruktive tone, når I generaliserer bredt, og kommer med fordomme - når du, som i citatet ovenfor, kommer med konklusionen for "debatten" på forhånd. Det er uheldigt, og minder mere om manipulerende propaganda end om debat.

Du stempler dermed alle prostituerede som ofre. (Endnu en gang - det er desværre en faldgrube, for bl.a. den klassiske feminisme). Det er at nedgøre og umyndiggøre dem, du vil støtte.

Du påstår dermed, at der ikke findes nogen sexarbejdere, som selv (frit) vælger deres erhverv eller livsstil. Det er lige så fordomsfuldt og absurd, som når andre påstår at alle er incest-ofre.

Den stigmatisering du hermed skaber, gør kun erhvervet endnu mere skamfuldt og tabuiseret, og disse generaliseringer lukker diskussionen for den overhovedet er begyndt..


I dit/jeres oplæg om prostitution på socialdemokratiets hjemmeside, fortsætter generaliseringerne blandt en række af ellers udemærkede initativer. Her henviser du f.eks. til, at alle prostituerede er tvunget ud i erhvervet, pga fattigdom.

Det lugter mere af partipolitik overfor regeringens økonomiske strategier, end reel interesse for sexarbejderne. For selvfølgelig er alle sexarbejdere ikke fattige stakler som tilhører en ny underklasse -- og selvfølgelig er modargumentet enkelt: at de fleste lønarbejdere da også arbejder fordi de behøver penge.

Du skærer, ved disse fordomsfulde generaliseringer, alle sexarbejdere over én kam, hvadenten de er selvstændige, afklarede veluddannede escort-kvinder eller indsmuglede russiske teenagere. Du skelner ikke mellem vilkårene for f.eks. en uafhængig domina som ikke tilbyder samleje, og en narkoman på gaden på vesterbro. Det forplumrer aldeles diskussionen - og sikkert også dit egentlige budskab om støtte til de udsatte. (Oplægget nævner denne skelnen og skyder den straks ned igen, f.eks. ved manipulerende retorik om, at sexarbejderne "er endt i prostitution. Fælles for dem er dog, at de lever et liv, som ingen misunder dem. )


Det ville gøre dit/jeres udspil vedr. prostitution meget mere holdbart og stærkt, hvis I ville skelne mellem de, som reelt er "ofre" - altså trafficking/importerede kvinder, og de øvrige danske sexarbejdere. Det er reelt to forskellige problematikker og indsatser der skal gøres.

I kunne også med stor fordel skelne mellem de som er narkomaner, på gaden og som behøver hjælp - og de som er selvstændige, arbejder under egne eller gode vilkår.

De sidstnævnte bliver oftest aldeles overhørt når de deltager i debatten - f.eks. af bedrevidende politikere. Det er svært at få en god dialog igang med sexarbejdere, når man nedgør, stigmatiserer og mistænkeliggør dem. Det gælder særligt for "videnscentre" som på forhånd har sine holdninger og målsætninger om at afskaffe erhvervet.


En sådan skelnen ville hjælpe hele debatten, og den ville formindske den nedgørende og manipulerende retorik du/I desværre vælger at være med til at føre.

En sådan skelnen ville fokusere skarpere på den modbydelige internationale kvindehandel og hjælpe de udsatte, istedet for at generalisere forarget, manipulerende og fordømmende.

Med udtalelser og generaliseringer som ovenstående, modarbejder du ikke "myter om prostitution" -men skaber og forstærker dem istedet.

Lad os få mere dialog, oplysning, støttetilbud, hjælp og uddannelse til de svageste - og en bedre debat!


Med venlig hilsen,

Steen Schapiro


From: Kirsten.Brosbol@ft.dk
Subject: SV: vedr. dine udtalelser om prostitution
Date: December 29, 2005 2:33:17 PM CET
To: steen_s@get2net.dk


Kære Steen Schapiro

Tak for din mail. Jeg mener ikke, jeg nedgør kvinder i prostitution ved at argumentere imod myten om "den lykkelige luder". Tværtimod ser vi på, hvad der er årsagerne til, at nogle mennesker ender i prostitution. Jeg vil ikke udelukke, at der kan være undtagelser, der bekræfter reglen om, at langt de fleste, der er i prostitution, er der af økonomiske årsager, fordi de har været udsat for seksuelt misbrug, er narkomaner eller andre sociale problemer. Men jeg læner mig op af mange undersøgelser og udtalelser fra bl.a. Center for Socialt Udsatte samt Reden, når jeg siger, at den lykkelige luder ikke findes. Også selvom nogle kvinder skulle vælge prostitution "frit", så ved vi, at det har store konsekvenser både fysiske og psykiske at være i prostitution. Kombinationen af disse faktorer gør, at vi opfatter prostitution som et socialt problem, som vi har et politisk ansvar for at løse. Samtidig er prostitutionsmiljøet præget af at være organiseret af kriminelle bagmænd, som tjener mange penge på andres prostitution. Vurderingen er, at det er langt de fleste kvinder i prostitution, som betaler til en eller anden form for bagmand/alfons. Det er rufferi og dermed strafbart. Så når du henviser til kvinder, der arbejder under "egne eller gode vilkår", så er det udfra bl.a. politiets vurdering de færreste, der har det sådan.

Derfor vil jeg fastholde, at det rosenrøde billede af et liv i prostitution er en illussion. Det gode testspørgsmål til dine argumenter er, om du ville synes det var helt så rosenrødt, hvis din egen datter, søster, mor, veninde eller kærste kom og fortalte, at hun var "sexarbejder"? Hvad med konsekvenserne? Både de psykiske og fysiske, som er velunderbyggede. Hvad med den øgede risiko for vold? Det er derfor, jeg mener, at det er et liv, ingen af os ville ønske for vore kære. Ikke fordi jeg vil nedgøre kvinderne, men fordi vi ved, det har konsekvenser - det er et arbejdsmiljø, som vi aldrig ville tillade på andre områder.

Tak for dit bidrag til debatten - det er præcis det, vi gerne vil opnå med udspillet, så jeg håber også, du tager debatten med andre end mig.

De bedste hilsner

Kirsten Brosbøl.


From: steen_s@get2net.dk
Subject: Re: SV: vedr. dine udtalelser om prostitution
Date: December 29, 2005 3:40:38 PM CET
To: Kirsten.Brosbol@ft.dk

Kære Kirsten Brosbøl,

Tak for dit svar!


Vi er helt enige om at sexarbejdet kan have dybe og alvorlige personlige konsekvenser. Netop derfor ser jeg gerne at debatten er så sober og nuanceret som mulig, og at vi får mere forskning og oplysning på området.

Jeg protesterer derfor over generaliseringerne (som i det fremhævede citat fra dig på DR) - samt sammenblandingen af trafficking og øvrig prostitution. Og jeg opfordrer til at man (herunder du) finder en tone, som ikke stigmatiserer/stempler sexarbejderne som ofre.

Jfr Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte, som bl.a. arbejder for: "at påvirke holdninger, viden og adfærd for at forebygge og begrænse udbredelsen af prostitution på en måde, som ikke stempler eller bidrager til udstødning af prostituerede."

Jeg mener ikke, at de "mange" undersøgelser og udtalelser fra bl.a. Reden eller det tidligere PRO-center, var særligt nuancerede eller objektive - PRO-Centret kaldte sig f.eks. et "videnscenter", men havde som formål at prostitution skulle afskaffes. Hvor meget dialog får man så med kvinderne i erhvervet, og især med de ressourcestærke?


Jeg bemærker at du/I i jeres oplæg utallige gange skriver sætningen "vi ved". Jeg vil nødig sammenligne med Statsministerens berømte "Det er ikke noget vi tror, det er noget vi ved", men mange af jeres påstande kunne godt trænge til endnu mere objektiv forskning.

F.eks. skriver du/I: En stadig større del af de prostituerede i Danmark - op mod halvdelen - er udenlandske kvinder.

Er det noget du tror eller noget du ved? Hvis tallet er taget fra VFC's stikprøve over annoncer i Ekstra Bladet, behæfter VFC netop tallet med en række vigtige forbehold, som du/I slet ikke nævner - at udenlandske kvinder måske annonceres mere og i flere annoncer i avisen end andre, at stikprøven slet ikke dækker de som annoncerer i andre medier, at der sikkert er en større spredning af de udenlandske, herunder delvis tilstedeværelse på fælles-klinikker/escort-bureauer, og lign. Hvis du har tallet fra VFC, er det en manipuleret fremgivelse du giver, og ikke en definitiv viden. Blot som eksempel/spørgsmål.


Mht "den lykkelige luder" - det er for mig et gammelt og forvrøvlet begreb. Så skal "lykke" defineres, og så skal vi finde lykkelige skraldemænd, kloakarbejdere, rengøringsassistenter. (Jeg går ud fra at du og jeg er lykkelige).

Både dét argument og det med "hvis nu det var din datter" tjener, for mig at se, ikke til en sober diskussion. Og det gør det heller ikke at påstå, at ingen sexarbejder har taget et frit valg.


Jeg håber ikke du synes jeg giver et "rosenrødt billede" fordi jeg forholder mig kritisk til generaliseringer. Jeg tror ikke du og jeg er så uenige om at give mere støtte, hjælp og oplysning. Blot om metoden, paratholdningerne - og om retorikken.


Med venlig hilsen,

Steen SchapiroFrom: Kirsten.Brosbol@ft.dk
Subject: SV: SV: vedr. dine udtalelser om prostitution
Date: December 30, 2005 1:07:14 PM CET
To: steen_s@get2net.dk

Kære Steen Schapiro

Jeg er glad for, at vi er enige om at der er brug for mere støtte, hjælp og oplysning. Men jeg tror stadig, vi er uenige om, hvad prostitution er for en størrelse. Pointen med vores udspil er netop at prostitution er et socialt problem, som vi vil løse - vi vil nedbringe antallet af prostituerede og handlede kvinder i Danmark, fordi vi mener, den udbredte og stigende prostitution er et problem i vores samfund. At vi accepterer salg af mennesker i 2005/6. Og det gør vi i høj grad i dag. Mht adskillelsen af prostitution og handel med kvinder er det jo netop en selvstændig pointe, at vi er nødt til at se de to problemer i sammenhæng. At hvis vi vil handel med kvinder til livs - hvilket jeg tror alle danskere mener vi skal - så er vi nødt til at fokusere på den kriminalitet, der omkranser prostitutionsmiljøet.

Vi kæmper netop for en tilgang, som du efterlyser - nemlig en der ikke udstøder de prostituerede. Derfor stod vi også bag afkriminaliseringen af prostitution i 1999. Vi vil ikke forfølge de kvinder, der af den ene eller anden årsag er i prostitution. Vi vil forebygge at flere kommer ud i prostitutition, og vi vil hjælpe dem, der er i det, ud af miljøet - danske som udenlandske.

Mht Videnscenter for Socialt Udsatte, så eksisterer PRO-temaet endnu - ikke som "PRO-centret" men som et tema under Vfc. Og selv blandt fagkundskaben er der jo uenighed om, hvilken tilgang til prostitution, der er den rigtige.

Mht hvad vi tror og hvad vi ved, så er antallet jo netop noget af det, vi ikke ved med sikkerhed. Derfor skriver vi også i oplægget, at det kendte antal er ca 4000, men med mørketallet kan det være op mod det dobbelte. Og mht udenlandske, så lyder forskellige vurderinger på, at det er mellem 1/3 og 1/2, der er udenlandske. Men det er vurderinger, som vi af gode grunde ikke kan "vide" om er rigtige. Derfor figurerer antallet heller ikke under vores "vi ved". "op mod halvdelen" er ikke nogen eksakt angivelse, og vi skriver direkte, at det er meget vanskeligt at opgøre det præcise antal.

Jeg er enig i, at "den lykkelige luder" er et forvrøvlet begreb. Men hvis vi skal gå i dybden med diskussionen om, hvorvidt noget er et "frit valg" eller ej, så kommer vi jo hurtigt ud i en langhåret struktur-aktør diskussion, hvor man måske på aktørplan godt kan tale om, at det enkelte individ træffer et valg. Men hvor et struktur-perspektiv giver et helt andet billede - fattigdom, misbrug, sociale problemer - som baggrunden for det "frie valg". Så hvis du spørger hvad lykke er, så må du også spørge hvad et frit valg er.

Med venlig hilsen

Kirsten Brosbøl.From: steen_s@get2net.dk
Subject: Re: SV: SV: vedr. dine udtalelser om prostitution
Date: December 31, 2005 2:17:48 PM CET
To: Kirsten.Brosbol@ft.dk

Kære Kirsten Brosbøl,

Tak for dit svar - herunder at du anerkender at det er usikre tal du bruger, samt at der er stor uenighed blandt forskerne/fagkundskaben om værdien af nogle af de fakta, du skriver at "I ved".

F.eks. møder den kristne KFUK-Reden jo stort set kun narko/gade-prostituerede - de som har brug for og som beder om hjælp. Og Reden har en forhåndsholdning, istedet for en objektiv og videnskabelig indsamling af viden, Som jeg forstår det, kommer meget af det "I ved", herfra.


Dine uddybninger ændrer ikke på, at jeg finder din udtalelse om at:
"Der skal gøres op med myten om (,,,) at der findes prostituerede, som har truffet et frit valg."
åbenlyst subjektiv, groft generaliserende, fordomsfuld og nedgørende overfor sexarbejderne.

Du skriver at I "kæmper netop for en tilgang, som du efterlyser - nemlig en der ikke udstøder de prostituerede." Jeg mener desværre at du/I helt klart "udstøder"de I vil hjælpe og støtte, med skrivemåder og generaliseringer som ovenstående.


At du/I ikke kan/vil skelne imellem trafficking og øvrig prostitution, finder jeg som nævnt useriøst og delvist manipulerende. Der er altså reelt en utrolig forskel på fattig truet afrikaner der blir menneskehandlet/tvunget fra land til land - og på f.eks. en veluddannet dansk kvinde som lejlighedsvis dyrker escort. Både i situation og i nødvendige handleplaner.

Når der ikke skelnes, tvinger du de som vil bekæmpe trafficking, til at skulle bekæmpe al prostitution. Jeg efterlyser stadig at der blir skelnet - så vi kan få en mere præcis debat og fælles målsætning.


Jeg skrev til dig, fordi jeg søgte en objektiv, seriøs debatform, samt mere dialog og forskning. I bakspejlet forbløffes jeg over at du besvarer mine kritikpunkter herom med personlige spørgsmål om min hypotetiske datter - og dermed min personlige moral.

Det virker som om, at du opfattede min kritik af din ovenstående udtalelse som et "forsvar for prostitution" eller for "myten om den lykkelige luder" (som du selv erkender er et forvrøvlet begreb). Nej - jeg beder blot om saglighed - og dermed respekt, både for andre debattører - og for dem, du/I vil hjælpe.


Jeg opfordrer igen til mere forskning, dialog og objektivitet - også blandt meningsdannerne og lovgiverne.

Mvh.

Steen Schapiro


From: Kirsten.Brosbol@ft.dk
Subject: SV: SV: SV: vedr. dine udtalelser om prostitution
Date: January 2, 2006 11:46:50 AM CET
To: steen_s@get2net.dk


Kære Steen Schapiro,

Jeg er ked af, hvis du opfatter mig som usaglig og uvillig til debat. Jeg mener netop, at vores udspil er med til at skabe debat. Herunder ved at stille spørgsmåltegn ved det frie valg.

Du forholder dig ikke til mine kommentarer om, hvad frit valg egentlig er. Jeg mener fortsat, at der er grund til at betvivle, hvor "frit" et valg det er, når kvinder prostituerer sig. Men ok, jeg medgiver, at citatet er lidt for firkantet formuleret. Jeg vil fremover forsøge at nuancere det lidt, sådan som du efterlyser.

Selvfølgelig er der forskel på den enkelte kvindes bevæggrunde til at være i prostitution. Det skriver vi også i oplægget. Det er meget forskellige kvinder. Men de har også mange ting til fælles. F.eks. de følgevirkninger det har at være i prostitution. Og i forhold til handlede vs. danske kvinder, så har vi jo også en række tiltag rettet udelukkende mod handlede kvinder, fordi vi erkender, at de har særlige problemer. Men det ændrer ikke på, at vi er nødt til at rette fokus mod prostitutionsmiljøet, hvis vi vil problemer med kvindehandel til livs. Det er blot det, der er min pointe.

Og det er ikke et spørgsmål om moral, det er et spørgsmål om, at prostitution er skadeligt ligemeget om man er "tvunget" ind i det eller ej. Og det er ikke noget vi tror, det er noget, vi ved (vfc's rapport, regeringens handlingsplan). Derfor er det min påstand, at langt de fleste mennesker ikke ville synes, at prostitution var en attraktiv levevej, hvis der var andre alternativer. Men jo, der kan være undtagelser. Og derfor er det min påstand, at langt de fleste ikke ville ønske en tilværelse i prostitution for deres nærmeste. Der er arbejdsvilkår, som vi aldrig ville tillade i andre sammenhænge.

Der er ikke noget "rigtige" svar i denne debat, og derfor bliver det jo subjektivt - eller politisk - hvad man mener, er den bedste måde at gribe problemet an på. Men så vidt jeg kan forstå er det ikke vores konkrete tiltag, du er uenig i, men min måde at præsentere det på. Det har jeg taget til efterretning.

Med venlig hilsen
Kirsten Brosbøl.From: steen_s@get2net.dk
Subject: dialogen om prostitution
Date: January 3, 2006 12:24:48 PM CET
To: Kirsten.Brosbol@ft.dk


Kære Kirsten Brosbøl,

Jeg er glad for at du tager min kritik om generaliseringer og formidling til overvejelse. Det var egentlig blot det, jeg ville opnå med mit brev.


Du spørger igen til min egen holdning til prosttution - jeg har ikke et svar parat. Jeg synes emnet er fyldt med svære dilemmaer og dybe nuancer - fra spørgsmålet om frit valg, til hvilken seksualmoral/kultur man i sidste ende ønsker sig - og jeg har som sådan svært ved at give et bud på den optimale samfundsmæssige løsning. Men det jeg allermest ønsker, er mere objektiv forskning og dialog, til at kunne tage stilling udfra.

God forskning kræver som bekendt kildekritik - at man (inklusive VFC) ikke ukritisk bygger sine holdninger og politik op på subjektive vurderinger fra f.eks. Reden - igen, en kristen organisation som kun møder de svagest stillede, og som udgangspunkt erklærer at porno og prostitution er vold/tægt.

Jeg savner at eksperter og meningsdannere skaber mere dialog med de prostituerede selv - ikke kun de mest udsatte - men jeg har ofte mødt en holdning om at men ikke skal lytte til sexarbejderne, da de ikke ved hvad som er bedst for dem selv. Måske kommer man så til at undertrykke/stigmatisere og danne nye myter selv?


Jeg er således ikke sikker på at alle jeres tiltag er "rigtige" - da jeg som nævnt finder for meget ideologi og generaliseringer i oplægget, til min smag. Der er nogle ting du/I "ved" - som jeg ikke helt stoler på er baseret på nøgterne undersøgelser. Og jeg savner som nævnt en skelnen mellem de forskellige former for prostitution. Selvfølgelig skal vi modarbejde prostitution blandt mindreårige, trafficking og narko-afhængige. Men billedet er større, og behovet for tiltag forskellige.

Igen - jeg er glad for at at I ikke anbefaler den svenske model med kriminalisering af kunderne: Myten om at dét er en succesordning i Sverige, er ved at være nedbrudt efter den norske undersøgelse som viser at prostitutionen ikke reelt er nedsat - men at sexarbejderne derimod er blevet mere udsatte. Den undersøgelse har der dog ikke stået så meget om i medierne ...

Men - jeg er f.eks. ikke sikker på hvad du/I mener med "nul-tolerance overfor bordelvirksomhed hvor der foregår rufferi". Igen er der en kæmpe forskel på om du her taler om ublu menneskehandlere eller en moderne massageklinik med trygge og ordentlige forhold. Jeg frygter at du/I i sidste ende svækker de udsatte, ved at forfølge/lukke massageklinikker/bordeller via den såkaldte "hashlov". Effekterne af en sådan politik bør der nok forskes lidt i, før man effektuerer - eller anbefaler.


Men først og fremmest er jeg glad for dialog og debat - og håber på mere og bedre. Jeg tror at reflektion over tonen, generaliseringer og paratholdninger er utroligt vigtigt for at skabe en bedre situation for alle parter. Jeg håber du vil tage mine noter med til overvejelse - og takker for dine engagerede svar.


Mvh.

Steen Schapiro