(kom)
TILBAGE
Når det klikker for medierne ...

Her er 3 historier om DR og TV2's måde at fortælle om pædofili på.
Læs om:

- 25/11-05 overdrevne tal om hvor mange som forsøger at se børneporno (nedenfor)
- 7/1-06 fejlagtig beskrivelse af at et helt folk vil se børneporno
- 10/1-06 forarget fordømmelse om noget som ikke er bevist, tværtimod (læs også DR's (for)svar).


Om formiddagen d 25/11 2005 skrev TV2's tekst-tv en sensationel nyhed:

36.000 vil gerne se børneporno

Så tjekkede jeg sagen, og skrev derefter en mail til TV2-Nyhedernes redaktion:


Jeg læser på tekst-tv side 130, og derefter på TV2-Nyhedernes hjemmeside, at "36.000 vil gerne se børneporno". Det er en stærkt fejlagtig overskrift, som virker manipulerende og sensationalistisk.

Der er IKKE tale om 36.000 personer som vil se det, men 36.000 daglige forsøg (antal klik) - som sagtens kan komme fra en meget, meget mindre gruppe personer.

DR, Politiken, osv, kan godt finde ud af at rapportere historien sagligt. Jeg håber at I straks vil rette fejlen. Der er for mange hysteriske medieskabte myter om mængden af pædofile i forvejen.

De bedste hilsner fra en, som absolut ikke vil de børneporno - men som gerne ser fair journalistik.


Og vupti, en halv time senere, uden yderligere kommentar, var TV2's overskrift ændret til:

36.000 forsøg på at se børneporno

En sjov lille detalje, ikke?Halvanden måned senere, 7/1 2006, læser jeg på DR's tekst-tv at færinger søger børneporno meget mere end andre folkeslag. Jeg gætter straks på, ved de absurde tal, at den samme fejl gør sig gældende. Og sandelig, om eftermiddagen kan man istedet på DR Online læse:


Fejl om færingers søgning efter børneporno

DR Nyheder Online skrev tidligere i dag, at færingerne er det folkefærd i Norden, hvor flest søger efter børneporno på nettet. Det er ikke korrekt.

Det statsejede færøske teleselskabs børnepornofilter opsnapper 300 søgninger om dagen. Det svarer ret præcist til det antal søgninger, som TDC's tilsvarende filter opsnapper, når der tages højde for forskellen i indbyggertallet.

På grund af en beklagelig oversættelsesfejl var det desværre blevet til, at 300 færinger pr. dag søger efter børneporno. Det er nemlig forkert at sætte lighedstegn mellem antallet af søgninger og antallet af personer, der har søgt.

DR Nyheder Online beklager fejlen.

-----
Ja, nogle gange beklager de, andre gange justerer de bare - men journalister og medier har et ansvar.

o For de myter de sætter igang.
o For manglende tjek af fakta ("unge ser 30 minutters porno om dage" - det var 5 minutter.)
o For ukritisk videregivelse af sensationalistiske overskrifter ("prostitution kan give granatchok".)
o Og for nyligt holdt sågar Jørgen Leth sexslaver, og kunne straffes for sex med mindreårige, osv. (alt i den sag var fuldt lovligt.)

Medierne synes i øjeblikket fast bestemt på at bidrage til forargelse og hysteri omkring seksuelle emner, istedet for at give reelle formidlinger, også fortælle om de positive historier, og i det hele taget lave ordentlig research. Gå dem efter i sømmene!


- og 3 dage senere, skete det igen ...

From: steen_s@get2net.dk
Subject: Jeres manipulerende overskrift.
Date: January 10, 2006 4:26:45 PM CET
To: nyheder@dr.dk


Til DR-Nyhederne.


Jeg læser idag på tekst-tv side 125, samt på DR-Nyhedernes hjemmeside, overskriften:

Ingen kritik efter misbrug af ni-årig pige

Som jeg forstår det, handler sagen netop om, at det drejer sig om en mistanke, en anklage om misbrug - som ikke er bevist - og at nyheden netop handler om at der sættes tvivl ved anklagens rigtighed.

Hvordan kan DR-Nyhederne så tillade sig at fremsætte sådan en overskrift?


Til sammenligning kan Politiken godt finde ud af at skrive nøgternt:
Ankestyrelse går ikke ind i sag om incest-anklage


I lørdags, d 7/1 2006, bragte DR en anden sensationalistisk og forvrænget historie om at færinger søger børneporno meget mere end andre folkeslag. I måtte derefter beklage fejlen.

Nu laver I så den samme fejl igen - er det af hunger efter sensationer, eller fordi I bare researcher dårligt? Mener I jeres beklagelser alvorligt?

Mange mener at medier som Jer, med denne slags oveskrifter, aktivt er med til at skabe et hysteri omkring pædofili. I Henning Bechs bog "Kvinder og Mænd" (1995), kan man bl.a. læse at ud af 133 sager i BUPL fra 1995-2002, faldt der kun 2 (to!) domme. Lad os håbe at der heller ikke er noget om denne sag - eller i det mindste vente med at dømme folk, til skylden er bevist.


Jeg håber, med al respekt, på en forbedring og berigtigelse.


Med venlig hilsen fra en, som absolut ikke går ind for børnemisbrug - men som gerne ser fair og sober journalistik.

Steen Schapiro,
Filminstruktør

30 minutter senere, var dn famøse overskrift ændre til den noget lyrisk handicappede:
Ingen kritik i incestmistanke-sag

og en mail rullede ind ...

From: Nyheder@dr.dk
Subject: SV: Jeres manipulerende overskrift.
Date: January 10, 2006 4:47:44 PM CET
To: steen_s@get2net.dk
 
Kære Steen Schapiro,
 
Rubrikken, på den artiklen og det tekst-tv telegram du nævner, er misvisende og vi har retten den. Tak fordi du gjorde os opmærksom på det.
 
Når det så er sagt, så skriver du, at vi manipulere. Det gør vi efter min bedste mening ikke.
 
Undertiden begår vi fejl. Når vi bliver gjort opmærksomme på dem, retter vi dem naturligvis. Du giver eksemplet med historien i weekend, hvor vi fejlagtigt skrev, at færinger er Nordens mest børneporno-surfende folkeslag.
 
Den artiklen fandt i første omgang vej til tekst-tv og DR Nyheders hjemmeside, fordi vi troede på den. Det materiale vi havde fra Rizaus Bureau, som er en af vores nyhedskilder, indeholdt en oversættelses fejl, hvor 300 daglige søgninger var blevet til at 300 færinger dagligt søgt.
 
Havde historien været sand, havde det altså været en god historie og så mener jeg, at den skulle skrives. 
 
Men to fejl på fire dage er selvfølgelig for mange, og vi vil nu skærpe vores kritiske sans.   


Karen Nielsen
Redaktionssekretær, DR Nyheder Online


From: steen_s@get2net.dk
Subject: Re: SV: Jeres manipulerende overskrift.
Date: January 10, 2006 5:05:03 PM CET
To: Nyheder@dr.dk

Kære Karen Nielsen,


Tak for svaret, og for at I "vil skærpe jeres kritiske sans". Det er der desværre nok behov for. Selvom jeg er glad for dit svar, er jeg desværre ked af dine øvrige bortforklaringer.

Jeg mener klart, at Jeres overskrift var sensationalistisk og manipulerende.
"Ingen kritik efter misbrug af ni-årig pige" anklager både indirekte forarget de som ingen kritik gav, og dømmer samtidig på forhånd at misbruget har fundet sted.

Jeg bemærker også, at I ingen beklagelse skriver, hverken på tekst-TV eller Internettet.

Igen: overskrifter/forvrængninger som denne, er med til at skabe et fortsat pædofilhysteri. Og stigmatisere sårbare de mennesker, den handler om.

Artiklen om færingerne kunne ærligt talt også nemt være efterforsket bedre, bl.a. med brug al lidt almindelig sund fornuft. Om de som videregiver nyhederne er ansvarsfri, har jeg ikke juridisk forstand på. Kun en etisk holdning.

Men nu er dette medie-klik da rettet ...


Med venlig hilsen og bedste ønsker for fremtidig journalistik,

Steen Schapiro