(kom)
TILBAGE

En magisk beslutning...


1.

Jeg beruses af dit villige offer.
Du giver en gave til mig, til livet, til lysten.
Din overgivelse styrker os begge.

Din tillid hjælper mig.
Din nøgenhed blotter os.
Din åbenhed åbner os, sammen.


Når du giver dig til mig, tager du en magisk beslutning.
Vi har en fælles vilje, et fælles mod, en fælles drift.
Vort ritual udløser en usynlig, ubegribelig, unævnelig styrke.

Du giver mig rum til at manifestere vildskab, nænsomhed, voldsomhed.
Jeg gennemstrømmes af en tidløs, maskulin energi, og kanaliserer den mod os begge.
Vi drives fremad, i en intuitiv smertedans.

Du drages af frygt og begær mod et farligt område, som er i os alle, en fælles arv.
Jeg guider os mod en mystisk tilstand, dybt inde i os, langt inde i skyggeområderne.
Vi danser derind af lyst og nød, hjælper hinanden med at finde vej.

Vi rejser gennem vor dybeste sårbarhed, vor mest ukendte overfølsomhed, vore dunkleste sider.
Vi rejser mod en oprindelig nøgenhed, en smertefuld genkendelse, en basal forbindelse.
Vi rejser sammen, mod indsigt, mod healing, mod elskov.


Ad urgamle veje transformeres vi begge - af mine slag, min besiddelse, min penetration af dig.
Vi er i samhørighed med grundelementerne, reduceret til noget primalt, grusomt og ophøjet.
Vi kan aldrig mere adskille brutalitet, erotik og magi.


2.

Målet med magi, ligesom med al ritualiseret sex, er at komme i kontakt med en indre kraft, en øvre sandhed, en dybeste frænde.
Nogle magikere identificerer det, de møder, som en dæmon, en skytsengel eller en Gud/inde. Andre traditioner søger f.eks. et totem-dyr, en forfader fra stammen, tidligere inkarnationer eller simpelthen en åbenbaring. Eksperimenterende psykologi taler om hypnose, meditation og kropsøvelser, eller om kontakt med en fælles bevidsthed på tværs af tid og rum.
Psykedeliske traditioner tager stoffer for at opnå dette. Stammeagtige samlinger bruger dans, musik og kropsændringer til at komme i en ekstatisk tilstand. Og religiøse grupper søger fastsatte ritualer, ikoner og kirker, som de fornemmer er hellige.
Alle disse forskellige slags magikere søger at opnå spirituelle oplevelser i psyke, sjæl og kosmos. Magikere og magiske kulturer har altid vidst, at disse veje leder mod indsigt, healing og forløsning. At selve ritualet, med bestemte virkemidler, er nødvendigt for at kunne opnå de ændrede tilstande.

Rummet som ritualet dyrkes i, betragtes som helligt - ingen udefrakommende eller uforstående bør komme her. Der lægges stor vægt på meditativ og minimalistisk musik, levende lys, mørke og primale farver. Man forbereder sig grundigt før ritualet, både i krop og sind. Man taler ofte lavt, respektfuldt og graciøst til hinanden. Nogle beruser sig med dans, alkohol eller andre rusmidler.
Når seancen går igang, har man bestemte roller, og ofte gennemspilles symbolske spil. Det vanlige ego, selvkontrollen og selvbevidstheden slippes langsomt. Man skifter gradvist personlighed, sindstilstand, bevidsthed. Omverdenen eksisterer ikke mere. Man sanser nu rent intuitivt, empatiskt og instinktivt - istedet for logiskt, konkret og selviskt.
Akter, som på ingen måde giver mening i dagligdagen, er nu aldeles naturlige og nødvendige for at kunne opnå helhed, salighed og kontakt med indre sandheder. Blottelse, ofring, smerte og fysisk gennemtrængning, er essentielt for at kunne komme ind i de indre rum. Man er ofte iklædt masker og dragter af sensuelle materialer og særligt design, som repræsenterer noget primalt, oprindeligt, arketypiskt. Man benytter bestemte feticher, symboler og redskaber, som betyder noget særligt for både individerne og kulturen. Disse kan f.eks. være ild, en stok, bånd, kæder, en pisk, et kors...

Når vi dyrker rituel sex, SM og fetichisme, er vore ritualer, virkemidler og mål parallelle med de magiske traditioner. Måske tænker vi blot på det som ekstremt effektiv sex - men det skyggefyldte rejsemål, det ekstatiske formål, den instinktive nødvendighed, er den samme.

Omverdenen forstår ikke de magiske traditioner. Vor nuværende logiske og magtbaserede kultur frygter den eksperimenterende seksualitet, de ændrede tilstande og den indre udforskning - som andre kulturer finder naturligt. Vi får at vide at det, som vi intuitivt sanser, er farligt, psykotiskt og uvirkeligt. At vi blot genoplever barndomsoplevelser, er påvirket af manipulerende masse-medier, eller er fanget af kemiske mekanismer og psykologiske syndromer. At magi ikke eksisterer. Men mennesket ved bedre - og rejser indad, ad mange forskellige veje.


3.

Jeg tænder, når jeg kan give og guide og tage, med nydelse, frihed og sikkerhed...
Jeg bliver lykkelig af at få dig til at slippe selvkontrollen, fornuften og den kendte verden...
Jeg elsker når du overvinder din indre modstand, dit selvs frygt og advarsler, og lader dig falde bagover, i smerte og ekstase...
Vi nyder begge vor blottelse, frie for skam og tvivl og selvkontrol, fyldte med frygt og lyst og hengivelse til oprindelig erkendelse...

Bondagen tvinger dig ud i en form for meditation...
Din hjælpeløshed får dig til at slippe selvkontrollen...
Rollespillet får os til at give slip på vore daglige personligheder...
Din smerte aktiverer alle dine sanser...
Jeg tvinger dig til at åbne dig, på alle måder...
Vi hvirvles ind i hinanden.

Vor seance bliver en hellig dans, stadigt hurtigere og vildere og dybere...
Og midt i vor voldsomme elskov, befinder vi os i en magisk tilstand.

Vi ved, at vore psykiske magtspil, vor sjælelige hengivelse, vor instinktive omfavnelse er lige så dyb og berigende som vor fysiske...
At din følelsesmæssige og spirituelle sikkerhed er lige så vigtig som din krops...
At jeg gennemtrænger dit sind og din sjæl, såvel som dit kød...
At det vi ser og møder og føler i mørket, evigt er en del af os.

Vi omfavner hinanden i en ekstatisk smertefyldt sanserus, på en psykedelisk vej, i et skjult område - et område som vi kun kan fornemme og begære, men aldrig kende.


4.

Dette er Shamanens værk.
Guidens arbejde.
Forskerens opdagelsesrejse.
Den Hellige mands glorie.
Elskerens lyst.
Sadistens natur.

Vi er rejsende, magikere, forskere.
Vi danser, elsker, leger.
Vi behøver at lære, at blive udfordret, åbnet, gennemtrængt.

Du er en gave.
Du beriger mig, komplementerer mig, fylder mig.
Du omfavner vort mod og vor lyst, og slipper vore kræfter løs.

Jeg er aldeles afhængig af dig.

Din trang giver mit liv mening.


Steen Schapiro, Californien 2002