(come)
BACK


Click to enlarge
the images:
With a temporary piercing ...
Photo:
SteenFakir Musafar...
Photo:
Charles Gatewood


Sexual Magic

SM, sex and spirituality has always been linked - but in obscure, indefinable ways.

Over the last decade, both our bodies, the media and the art world has seen an explosion of interest in "Modern Primitivism" - ancient ritual ways of connecting with inner truths, healing and transformation, through the use of the so-called primitive cultures' body rituals, in modern forms.

Piercing, tribal tatoos, fetish imagery and group events, sexual rituals, SM, tantra, shamanism, alternative religions, techno trance dances... these and many more can all be seen as modern paths leading to ecstatic states.

Below you will find recommended literature and links and at the bottom of the page is an essay (sorry - danish language only) on this important but largely unrecognized subject.

Also, on the sidebars are images connected to my personal journey.Selected literature & links


LEATHERFOLK
Edited by Mark Thompson
Alyson Publications 1991, 2005
ISBN1-55583-187-7

RE/SEARCH: MODERN PRIMITIVES

Edited by V. Vale & Andrea Juno
Re/Search 1989
ISBN 0-940642-14-X

RE/SEARCH: MODERN PAGANS
Edited by V. Vale & John Sulak
Re/Search Publishing, 2001
ISBN 1-889307-10-6

RADICAL ECSTASY: SM JOURNEYS TO TRANSCENDENCE
Dossie Easton & Janet W. Hardy
Greenery Press
ISBN 1-89015962X

RITUAL SEX

Edited by Tristan Taormino & David Aaron Clark
Rhinoceros 1996/Masquerade Books
ISBN 1-56333-391-0

BITCH GODDESS

Edited by Pat Califia & Drew Campbell
Greenery Press 1997
ISBN 1-890159-04-2

BODY PLAY & MODERN PRIMITIVES QUARTERLY
Fakir Musafar
Insight Books 1992...
ISBN 0-9647735-0-3

BADLANDS
Charles Gatewood
Goliath,1999
ISBN: 3-9805876-4-9


http://www.fakir.org/

http://www.bodyplay.com/

http://www.cleodubois.com/

http://www.anniesprinkle.org


Seksuel Magi


"Anything that can be done chemically, can be done in other ways."
-W. S. Burroughs


Alle som har prøvet at dyrke SM i en eller anden form ved, at det åbner for ekstra dimensioner i seksualiteten. Sindet bliver involveret og berørt i en helt anden grad end ved blidere seksualitet. Der bliver skabt stærke forbindelser mellem SM-dyrkerne, og man bliver rørt og rystet af de heftige tilstande, man kommer ud i. Dette kan skræmme nogen, gøre andre afhængige og gøre alle nysgerrige. Folk får selvfølgelig helt forskellige oplevelser, men der kan ingen tvivl være om, at der bliver elsket med indre mysterier og stærke kræfter.
Jeg er begyndt at se SM som en slags seksuel magi. SM'ere bruger helt bevidst ritualer, feticher, psykologiske spil, kropsændringer og prøvelser for at opnå ekstasen; for at komme i en ekstatisk tilstand!

Ekstase

Begrebet "ekstase" betyder at man bliver revet ud af den almindelig statiske væren [bogstaveligt: ex-stasis], og i stedet træder ind i en ændret tilstand. Her kan man både opleve hypnotiske, helende og forløsende kræfter. Nogle føler sig bekræftet og psykisk stærkere ved at kunne underkaste sig, andre føler sig "høje", "skæve" eller "svævende" flere dage efter, og mange får en næsten religiøs eller spirituel oplevelse – alt sammen som om man har været på psykedeliske stoffer, i intens terapi eller for den sags skyld i kirke.
SM'ere taler om, at tiden "forsvinder" under en seance. At følsomheden forstærkes uendeligt. At hjernen/sindet får orgasmer ligesom kroppen. At ting som før var adskilt (f.eks. smerte og nydelse) nu er sammenhængende. At man oplever dybder i sig selv og hinanden, som ikke ellers kan nås. At man bliver beruset af dominans og hjælpeløshed, både fysisk og psykisk. At man kan befinde sig i en dybt meditativ tilstand, mens man er bundet, pisket eller pint. At man kan blive besat, hypnotiseret, næsten fortryllet, af en S'ers brug af ord, kropssprog, ritualer eller feticher. At man kan opnå en speciel kontakt med hinanden, et tæt knyttet bånd, som evigt eksisterer. At man bliver stærkere af at kunne overgive og ofre sig. At man kan nyde både sprog, handlinger og kropsmanipulationer (fra underkastelse til tortur), som ville være krænkende og ubehageligt i hverdagen. Og meget mere.
Alt dette betragter jeg som uforklarligt, og at det derfor må høre ind under mystikken. Og når man bevidst har brugt ritualer, teknikker og feticher til at skabe sådanne effekter, bruger man magi.

Spiritualitet

Vi lever i en kultur, hvor forholdet til det hellige, til religiøsitet og mystik, næsten er forsvundet. Vi taler efterhånden kun sjældent om "sjælen". Alt bliver set, vurderet og forklaret gennem socialrealistiske eller videnskabelige vinkler.
Der har været mange forsøg på at forklare de mystiske kræfter som slippes løs ved SM. Biologer snakker om endorfiner, psykologer forsker i barndomstraumer, og sociologer analyserer løs om kønspolitiske magtstrukturer. Men dybt nede ved alle SM-dyrkere godt, at dette blot er en delvis forklaring - resten kan ikke forklares med logik.
Nu til dags er det næsten tabu overhovedet at tænke i magiske og spirituelle baner, ikke mindst i SM-kredse. Her har man måtte bekæmpe mange hysteriske fordomme og myter om, at SM'ere er satanister, kættere eller uansvarlige, selvdestruktive psykopater. Som svar har SM*erne understreget det sikre, fornuftige og naturlige i at lege med magtforhold i seksualiteten. Det har gjort SM-kulturen stærkere overfor fordommene og misforståelserne, men har også skabt et skjold, som man måske nu selv har svært at gennemtrænge - et skjold, som forhindrer SM'erne i at anerkende det forunderlige og magiske i deres seksuelle eksperimenter.
Nogle SM'ere har skabt et nyt ord for at dække de uforklarlige oplevelser, som kaldes "subspace". Problemet er for mig at se bare, at man ved at skabe et fælles udefineret begreb undgår reelt at forholde sig til selve mystikkens kerne og natur.
Kulturelt set har især danskere generelt svært ved at tage det overnaturlige alvorligt. Vi er socialrealister og bryder os ikke meget om skræk- eller science fiction-historier. I 1970'erne blev der eksperimenteret meget åbent med rituel seksualitet, psykedeliske traditioner, spirituelle ritualer, osv. I dag tager de fleste afstand fra det hysteri, gruppepres og stofmisbrug, som nogen havnede i. Men der er masser af stærke kræfter og vigtige mysterier at udforske i vort indre, vores seksualitet og vores eksistens, som vi ikke må blive skræmt væk fra at erkende, undersøge og nyde. Og måske er netop SM'ere, som er vant til at udforske ukendte følelser, åbne sig og være modige og selvopofrende, særligt godt egnede til at udforske disse områder!

Moderne Primitive

I dag er alle vestlige landes medier spækket med besnærende beretninger og fetichistiske billeder om fetichisme, piercing, SM og anden hedonisme. Fra reklamer og musikvideoer til endeløse baner af overfladiske tv-dokumentarudsendelser; tiden emmer af en ny måde at bruge kroppen på. Det er alle slags mennesker, men især unge, som opdyrker kropslige og seksuelle eksperimenter og ritualer, gennem f.eks. fetich-fester, erotiske butikker, piercing-klinikker og sex- og SM-klubber. Denne nye bølge af kropskunstnere kaldes interessant nok "Moderne Primitive".
Hvis vi retter blikket mod de originale såkaldte "primitive kulturer", hvor man tror på magi og på sjælen, dyrkede og dyrker disse folk mange ritualer, som kan minde om det, vor kultur kalder SM. Amerikanske indianere piercede f.eks. brystet og lod sig hænge/hvile fra et træ. Aztekerne tatoverede sig heftigt. I bl.a Malaysien dyrkes det årlige "Thaipusam", som udover piercinger involverer kropslidelser, som f.eks. at danse på ituslåede kokosnødder. Filippinere healer og korsfæster sig (uden at få mærker bagefter). Tibetanske munke faster, isolerer sig og mediterer. Wicca-traditionerne, som tager udgangspunkt i den keltiske religion, kan bl.a. bruge pisken som et magisk våben til indre renselse. Alt dette og meget mere for at opnå ændrede tilstande, religiøse oplevelser, nydelse, klarsyn og styrke - både som gruppe og personligt.
Den kristne religion er fundamentalt anderledes, fordi den groft sagt tager magien væk fra mennesket. I den traditionelle kristendom er det kun Gud (eller hans søn) som kan skabe magi - alt andet er kættersk og derfor satanistisk. Grundlæggende bliver mennesket truet til at forholde sig roligt og ikke udforske den forbudne frugt, også kendt som viden. Heldigvis er der mange forskellige måder at dyrke kristendom på, og SM-verdenen er da også fyldt med inspiration og feticher fra den kristne kirke, fra korset og korsfæstelsen til lidelseshistorien og flagellantismen til den katolske syndsbekendelse og de seksuelt hungrende nonner.
Protestantismen er især god/slem til at afmystificere vort liv. Katolikkerne derimod dyrker f.eks. transsubstantiation: forvandlingen af den vin og det brød, de spiser, til Jesu kød og blod inde i deres kroppe. De spiser Gudesønnen - derfor kalder protestanter dem for kannibaler.
Kristendommen er jo en patriarkalsk religion (mandsdomineret), men det menes at der tidligere har eksisteret mere matriarkalske trossystemer, hvor vi dyrkede Gudinden og naturen. Her blev sex set som noget positivt, som jævnligt blev hyldet. Sexuelt aktive personer - også professionelle - blev set som ophøjede og gav indsigt, helbredelse og ekstatiske oplevelser. Kvinden var respekteret for at have naturlig magt, klarsyn og magiske kræfter. I dag er mange religiøse og filosofiske grupper begyndt at dyrke Gudinden igen, som mange M'ere dyrker Dominaen...
Ligesådan dyrkes fetichismen i dag, men mange glemmer, at "fetich" oprindelig er et magisk begreb. I de såkaldte primitive kulturer en fetich er et objekt som har en uforklarlig men uimodståelig påvirkning på mennesket. Det betyder begrebet sådan set stadigvæk, hvis man altså anerkender den effekt, disse materialer reelt har.
Nogle bruger helt bevidst direkte religiøse symboler i deres leg. For andre ville det være utænkeligt og blasfemisk. Men hvad enten SM'ere er bevidste om det eller ej, knytter man sig gennem vore ritualer til forskellige religiøse og spirituelle traditioner. En dans med mysteriet!

Sprog

En af grundene til, at det kan være svært at behandle disse magiske tankegange, kan være, at selve sproget er en forhindring. De begreber vor kultur bruger omkring SM, er i sig selv meget problematiske. De fleste seksuelle termer, som "Sadisme", "Masochisme" eller "Fetichisme", blev skabt eller omdefineret omkring 1880'erne af selvbestaltede psykiatere og sexologer. Eksperimenterende seksualitet blev set som usundt, ændrede tilstande var sygdomstegn og frigjort seksualitet måtte behandles.
I dag ved de fleste egentlig godt, at disse betegnelser ikke holder vand, og at sproget er utilstrækkeligt. Enhver SM'er har sikkert forsøgt at forklare det mystiske, som sker når man dyrker SM - og har måtte sande, at det er svært at formulere. Der er simpelthen ikke ord for mange af de vigtigste ting i vores følelsesliv!
For at kunne skrive om ses og SM, må man oftest udtrykke sig gennem paradokser. Noget som umiddelbart er selvmodsigende, ulogisk og uvidenskabeligt giver mening, når man referer til en seksuel ekstase. Det er paradoksalt, at man kan nyde smerte, blive frigjort gennem bondage, blive ophidset af ydmygelse - men det er virkeligt!
Problemets kerne er måske, at det vestlige sprog er "dualistisk" opbygget - man ser på tingene ud fra en positiv og negativ værdi - enten/eller, rigtigt/forkert, smerte/nydelse osv. Modsat er det i andre kulturer mere almindeligt at tænke og tale mere "holistisk" - hvor modsætningerne er en del af en naturlig helhed.
Det kan være meget svært at anerkende det magiske i sine SM-ritualer, når man stadig må betegne sig selv med ord, der betyder, at man er syg, selvdestruktiv eller en psykopatisk voldsmand. SM er en dans med paradokser, en elskov i selvmodsigelser, en umulig og uforklarlig oplevelse. Holistisk tænkning – i stedet for dualistisk - er altafgørende for, at man kan tænke i shamanistiske termer!

Energier

Fetich- og SM-dyrkere leger generelt med flere sanser og planer, end almindelig sex. Det kan minde om mange andre spirituelle traditioner, kropsritualer og meditationsformer, som f.eks. Tantra. Her handler det mindre om direkte intens sex med orgasmen som formål og mere om et langt forspil, en meditativ kontakt med hinanden, en berøring som ikke kun foregår fysisk og en frigørelse af kraftige indre seksuelle og psykiske energier. Disse kræfter kalder man kundalini-energi, og man identificerer specielt følsomme områder på kroppen som chakra-områder. SM'ere bruger mange af de samme metoder og mål, f.eks. ved langtidsbondage, overgivelse, piskning osv. De fleste SM'ere oplever psykologiske og sansemæssige orgasmer, som ikke er fremkaldt af kønsdelene, men af andre slags berøringer - psykiske såvel som fysiske.
Under en heftig SM-akt kan mange opføre sig, som om de nærmest var "besatte" og skifter identitet. Pludselig er M'eren som "en lille kat" eller "en vild tiger". Herskeren lader "et snerrende bæst" eller en "snu ræv" komme frem. Man kan blive små børn, seje bitches eller mediterende martyrer. Man kan skabe roller, hvor man skifter køn, alder og karakter, man kan være barn, moder eller fader, og man kan bearbejde følelser, oplevelser, eller slet og ret ukendte følsomme sider af sig selv på den måde.
Hvor gængse psykiatere søger i kromosomforstyrrelser og i moderens undertøjsskuffer efter en forklaring, taler eksperimenterende psykologer som Grof eller Jung om en fælles underbevidsthed, hvorfra man kan få kontakt med arketyper eller grundlæggende energier og bevidstheder.
De amerikanske indianere fortolker oplevelserne som kontakt med "sjæle-guides", "totem-dyr" eller slet og ret naturkraft. Buddhister referer til tidsrejse eller reinkarnation og katolikker til skytsengle eller dæmonisk besættelse. Alt er et spørgsmål om fortolkning - og tro - men at kropsritualerne dyrkes i mange kulturer og, at der sker skift i personligheder og temperamenter, kan ingen benægte. Dette giver nye perspektiver på stigmatiserede kønsidentiteter som transvestisme, transseksualitet, infantilisme, uniformsfeticher osv.

Åbning

For mange er der noget "helligt" over SM-legen, og ikke mindst de grupper og rum, det foregår i. Mange SM-dyrkere går bevidst efter en bestemt stemning. I klubberne bliver der således ofte spillet bestemt musik, omgivelserne er malet i rød/sorte farver, og samværsformen er ofte dyb, ansvarlig, følsom - næsten højtidelig. Under selve "seancerne" bruges en mængde teknikker til at sætte M'eren i en trance-lignende tilstand (fra psykologiske spil til brug af bondage og bind for øjnene), hvor man er ekstremt åben, hjælpeløs og blottet både fysisk og psykisk.
Alle disse ritualer bruges til at åbne SM-dyrkerne - både helt konkret og meget abstrakt. Alle kender til, hvor stærkt seksuel penetration virker - at blive penetreret har en enorm effekt, og gør os sårbare og komplette på en gang! Tvungen penetration kan være et stærkt symbol på overgivelse, ydmygelse eller besiddelse, men det kan også være en måde at gøre M'eren følsom, "høj" og modtagelig. Mere fokuserede SM-måder at åbne en M'er på kan f.eks. være piskning, tortur eller piercing af huden.
Bemærk at det ikke kun er kroppen, der bliver åben og følsom. Berøringen kan ske på flere og dybere planer end de almindelige. Penetrationen giver de elskende mulighed for at lære nye sider af sig selv at kende. Man kan lege med og udforske andre og flere sanser end de, der normalt er accepterede. Således kan brug af f.eks. pisk, dildoer eller nåle betragtes som magiske midler til at skabe en sjælelig effekt.
Set ud fra et shamanistisk synspunkt kan man, når kroppen åbnes, både lade ting komme ud og ind. Følelser, skjulte sider af os, stærke udbrud af sorg, kærlighed eller hengivelse, ledsager de fysiske og seksuelle orgasmer. Nogle græder, nogle ler triumferende, nogle kommer i højlydte skrig. Når vi åbnes, kan vi "rejse".

Rollespil

Der er som bekendt lige så mange forskellige måder at dyrke SM på, som der er SM'ere, men alle former kan siges at rumme magiske elementer.
Grundlæggende i SM-forholdet er, at M'eren får en ekstatisk oplevelse af at dyrke en person eller kraft, som man forguder. Gennem ritualet anerkender M'eren, at S'eren (eller pisken, fetichen, lysten) er større og stærkere end sig selv, og man ophøjes gennem denne erkendelsen - og foreningen - ligesom man religiøst dyrker og giver offergaver til en Gud eller Gudinde.
De "traditionelle" SM-former tager sit udgangspunkt i rollespil med opdragelse, afstraffelse og ydmygelse - hvilket ofte på een gang frigører og formulerer M'erens hæmninger, opdragelse og skam. Man lægger meget vægt på M'erens underkastelse, opførsel og afstraffelse, og gør samtidig S'eren til et slags perfekt overmenneske. Disse psykoseksuelle rollespil, denne overskridelse af personlighederne, kan frigøre en masse skjulte sider af de elskende og slippe stærke følelser løs i en rus af hengivelse og intensitet.
Den klassiske "O's Historie" kommer tydeligt ud af en katolsk tradition fyldt med tilståelser, afstraffelser, skyld og skam, men den måde hvorpå O opgiver sit ego og finder styrke og lykke gennem sin overgivelse, kan sammenlignes med f.eks. den klassiske buddhisme. Ved at slippe egoisme, selvbevidsthed og selvkontrol bliver man stærkere og når en næsten hellig tilstand. Der er mange paralleller i fablen om O's transcendens og transformation til religiøse oplevelser.

Sanser

Andre slags SM-spil fokuserer udelukkende på legen med sanserne (i USA's SM-kredse bruger man ofte udtrykket "Sensory Deprivation/Overload"). Når man fjerner visse sanser, forstærkes de andre, og dem kan man så påvirke, også i ekstrem grad. For eks. kan en M'er være fastspændt længe, øjnene blændet af et øjenbind, hørelsen fjernet via ørepropper, munden blokeret af en knebel. Når hjernen efterhånden finder ud af, at den ikke kan sanse eller kommunikere på de sædvanlige former, kan en stor del af selvbevidstheden og selvkontrollen forsvinde. I stedet eksisterer man meget nøgent og intenst og føler enhver berøring - blid som hård - meget stærkt. Ophidselsen kan blive enorm, og det kan ekstasen også.
I denne ændrede tilstand kan man både fysisk, psykisk og seksuelt opnå en ekstrem følsomhed, hvilket kan føre til stærke indre oplevelser. Der kan bl.a. komme visioner, personlighedsskift og dybfølte forløsninger. Det ligner til forveksling psykologisk eller spirituelt arbejde, hvor man gennem for eks. meditation, isolation, nedsænkning i vandtanke eller indtagelse af psykedeliske stoffer, udforsker sit indre.
Til samme effekt kan man i SM-spillet også bruge f.eks. ansigtsmasker, ophængning af kroppen eller omfattende bondage udover restriktiv beklædning som f.eks. korsetter, omsluttende dragter, fetich-tøj af gummi osv.

Shamanistisk SM

Som det kan læses, kan SM ikke klart adskilles fra religiøsitet, shamanisme, healing og psykedelisk forskning. Mange opdyrker helt bevidst disse sammenhænge og udnytter og udforsker de styrker, som kan findes i vore ritualer.
Shamanistiske SM-former lægger ikke så meget vægt på straf eller underdanighed, men mere på selve overgivelsen. S'eren uddeler her ikke straf eller skam, men giver i stedet en konsekvent og voldsom sanse-gave. M'erens mål er at slippe selvkontrollen og være i sansernes vold; SM bliver en sanserejse!
M'eren bliver en "rejsende", en "søger", og S'eren bliver en "guide".
Gennem sanseoverdrev af smerte og nydelse, gennem kropsmanipulationer og hjælpeløshed, gennem feticher og åbninger skabt af penetration eller piercing, gennem hypnotiske psykiske spil eller simpelthen ekstrem seksuel spænding, får M'eren noget, der ligner et "trip" - og S'eren bliver en "shaman"!

Leg

Nogle ønsker blot at se SM-oplevelserne som "et ekstra krydderi til god sex" uden noget mystisk, skræmmende eller helligt i det. Fint nok! Kroppen er til for at blive leget med og nydt! Men andre drives mere eller mindre bevidst mod at udforske grænseområderne, både de indre og ydre, de fysiske, psykiske og sjælelige. At udfordre sig selv og hinanden, at lege med og undersøge de ændrede tilstande, man nyder at fremmane -og at bruge disse besnærende sexede spil til at skabe et magisk rum, hvor man sammen med orgasmerne kan finde personlig vækst, healing, styrke!
Man kan lege med kræfterne - endda nyde og dyrke dem - men man har svært ved at anerkende dem - og derved udnytte vore ressourcer eksponentielt, mangedoblet, eksplosivt! Når man ikke kan se skoven for bar træer, kan man kun flygtigt passere den. Men man kan også vælge at bo der...

Min egen vinkel

Som det måske kan læses, har jeg personligt gennem årene både udforsket og dyrket SM, men også samtidigt interesseret mig for det magiske i tilværelsen, i vore indre mysterier. F.eks. kan processen, når vi skaber kunst, kaldes magisk. De senere år har jeg fået kontakter og oplevelser (især i USA) med SM-folk, som aktivt dyrker og forsker i disse ukendte områder. Dette gøres med sjov, leg og flirt - uden faste rammer, doktriner eller guder, men med både lidenskab, ansvarlighed og masser af liderlighed og sex.
Her er der grupper, som genskaber amerikansk indianske ritualer i moderne form. Piercere, som ser sit arbejde som nutidige shamaner. Forfattere og kunstnere, som vil forske i seksualkulturernes sammenhæng med det spirituelle. Professionelle Dominaer, strippere, butiksejere - folk fra alle sider af SM- og sex-industrien, som privat undersøger de spirituelle oplevelser, de har fået af deres arbejde. Bøsser, lesbiske, biseksuelle - SM-dyrkere, som gennem deres ritualer søger healing, indsigt, kulturarv eller simpelthen ekstrem ekstase!
Jeg har deltaget i nogle af disse ritualer og haft fantastiske oplevelser. Jeg er også bare begyndt at fokusere anderledes, når jeg dyrker sex og SM - at lægge mere vægt på ritualets kraft og energierne imellem os, og at se os mere som "guider" og "rejsende" end som sadister og masochister.
Jeg tilhører ingen bestemt religion eller tradition (ingen sekt, guru eller religion her!), men tvivler med alt jeg har oplevet ikke længere på sjælens eksistens, ritualets magt eller uforklarlige energiers ekstatiske kraft. Alt sammen med benene på jorden, og masser af lyst, selvironi og åbenhed.

Mysterier

Det, jeg skriver om her, kan også gælde for ganske almindelig god sex - som jo tit indeholder ubevidst brug af visioner, ritualer eller feticher. At tale om magi kan synes langt væk og langt ude - især i forhold til den basale seksuelle erotiske dominans. SM og sex kan jo simpelthen handle om liderlighed, om et pirrende rollespil før noget heftig sex, om en opstemt aften i fetich-diskoteket, osv. Men det er den samme fortryllelse, den samme ekstase, den samme magi, man rammes af, tiltrækkes af og kommer af!
I en vis forstand dyrker SM'ere eksperimentel sex. I en anden forstand er SM'ere de moderne shamaner og magikere. Under alle omstændigheder indebærer SM et enormt ansvar for alle de legende/elskende parter. SM'ere åbner, blotter, rejser og berører dybt og ømt. Hvis man også erkender, at man berører sjælen og nyder at udforske de indre mysterier, gør det kun alle mere ansvarlige. Den følelsesmæssige og psykologiske sikkerhed er mindst ligeså vigtig og følsom som den fysiske. Dette ansvar tager man bedst på sig med et åbent sind, ved at respektere og tro på, hvad man sanser!
At kunne frigøre, styrke og åbne den eller dem, man holder af og elsker med, kan være det mest vidunderlige i dette liv!
Når jeg dominerer, overtager jeg hendes kontrol og selvkontrol, og guider derved os begge hen mod ekstatiske oplevelser. Når jeg underkaster mig, giver jeg slip på mig selv og svæver i alle mine sansers vold (ikke kun de kropslige) ud i et farligt og frydefuldt rum. Sammen rejser vi på opdagelse udi elskoven og mystikken.
Jeg har og søger ingen klare svar, men erkender at jo dybere og vildere jeg elsker og rejser i disse magiske spørgsmål, nærmer jeg mig igen og igen uudgrundelige og uløselige men vidunderlige gåder! Mysteriet.


Steen Schapiro 2001