(kom)
TILBAGE

Eksploderende sexarbejdere
- talmagi om antallet af prostituerede i København.


Henover sommeren 2007 har mange medier fortalt at antallet af sexarbejdere i Københavns Kommune er eksploderet - ja, nærmest fordoblet. Kommunalpolitikere som forbudsfortalerne Mikkel Warming (Ø) og Margrethe Wivel (R) bruger det som begrundelse til at NU må der komme et forbud mod købesex.

Sjovt nok er det socialborgmester Mikkel Warmings egen kommunale socialforvaltning, som med sin "Redegørelse om prostitution i København" har skabt myten - manipuleret useriøst med tallene - og spredt endnu et af de mange ufunderede skræmmebilleder om sexarbejdere.


I Information lørdag d. 25/8-07, skriver Ulrik Dahlin en sensationspræget artikel om Thaiprostitution i København. Hovedkilden er en anonym kontaktperson til thaimiljøet, NA. Til at dokumentere NA's vilde påstande, gives der bl.a. tal fra København Kommunes Socialforvaltnings "redegørelse om prostitution i København".

Men nærlæser man redegørelsen ser man, at samme NA er hovedkilden til redegørelsens udregning! Det er i sig selv dårlig og sensationalistisk journalistik.

Endnu værre bliver det, når man går socialforvaltningens påstande efter i sømmene. Der er intetsomhelst som påviser, at antallet af sexarbejdere som sådan skulle være forøget. Blot har socialforvaltningen valgt at bruge en anden, vilkårligt fordoblet, omregningsfaktor af formodede antal prostituerede pr klinik, end de tidligere udregninger af VCF/Social Service.


Det handler om, hvor mange sexarbejdere man skønner der arbejder pr. massageklinik. VFC skønte i 2006 fire, og Kommunen skønner i 2007 otte. Og dermed får man en fordobling - som intet har med levende væsener eller fakta at gøre

Den kommunale redegørelses nye skøn, er baseret på to kilder:
1) - socialarbejderen NA's helt personlige vurdering omkring Thai-prostituerede (som med hendes meget bombastiske og groft generaliserende udtalelser om sexarbejdere, ikke ligefrem kan skønnes at være et nøgternt, upartisk vidne),
2) - og et interview med en (!) sexarbejder fra netværket VIP-Lounge. Der henvises til et referat, som sjovt nok ikke er offentligt tilgængeligt. Men jeg har læst det, og i dette referat står der om hendes beretning udtrykkeligt, at Socialforvaltningen har fået indtryk af, at der i højere grad er tale om en subjektiv holdning/ oplevelse, end et fælles udsagn)!


Antallet af sexarbejdere er altså ikke fordoblet - det er udelukkende skønnet som er fordoblet !!!

- og derefter sender socialforvaltningen og forskellige forbuds-ivrige politikere så pressemeddelelser ud om, at antallet af sexarbejdere i København nu vokser eksplosivt ...


Man kan spekulere over socialforvaltningens dagsorden for at manipulere med tallene på denne måde. Er det mon for at støtte kampagnen for at forbyde købesex, at man laver så usigelig dårlig forskning, og så spreder det til offentligheden som et faktum og en sensationalistisk nyhed? Nogen burde skamme sig ...


 

Uddrag fra København Kommunes Socialforvaltnings Redegørelse om prostitution i København:
(mine fremhævelser, deres stavefejl)

 

Klinikprostitution

 Prostitution på massageklinikker er den mest udbredte prostitutionsform i København, såvel som resten af Danmark.

 Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service har talt 128 annoncer for forskellige massageklinikker i København.

Annoncerne fortæller ikke nødvendigvis noget om antallet af prostituerede, der er tilknyttet den enkelte klinik. På nogle klinikker er der en enkelt person, mens der på andre kan være 20-25 personer. Nogle kvinder prostituerer sig samtidigt på flere klinikker, og har en mere eller mindre fast rejserute mellem flere massageklinikker i forskellige byer og landsdele. På baggrund af erfaringer fra det opsøgende arbejde fra PRO Centret, vurderer Styrelsen for Specialerådgivning og Social Service, at der i gennemsnit er mindst 4 prostituerede bag hver massageklinikannonce.

Ud fra denne antagelse vurderer Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service, at der i januar 2007 er mindst 512 personer, der prostituerer sig på massageklinikker i København.

Massageklinikker har som nævnt en fast adresse, hvorfor det er muligt at lave en oversigt over omfanget af massageklinikker i de enkelte bydele.

Kompetencecenter København har observeret 147 masseklinikker i København.

Fordelingen af massageklinikker i forskellige københavnske bydele er således ud: City 9%, Nordvest 4%, Nørrebro 24%, Sundbyerne og Vestamager 10%, Valby 13%, Vanløse, Brønshøj, Husum 11%, Vesterbro 20% og Østerbro 9%. Det har dog ikke været muligt at undersøge, hvorvidt de personer, der prostituerer sig på en massageklinik i København, ligeledes er bosat i København.

 Det er som tidligere nævnt vanskeligt at anslå, hvor mange kvinder der er tilknyttet de enkelte massageklinikker. Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service opererer med et minimumstal på 4 personer per klinik men der er imidlertid ikke helt enighed om denne antagelse.

Kulturformidleren på Vesterbro, som foretager opsøgende arbejde på thailandske massageklinikker, oplyser, at hun vurderer, der er omkring 8 thailandske kvinder per massageklinik. Hvorvidt denne forskel kan skyldes, at der på thailandske klinikker generelt er tilsluttet flere prostituerede end på andre klinikker, vides ikke.

Ved interview med VIP LOUNGE fremførte en massagekvinde, som arbejder på to klinikker i København, at der ofte er tilknyttet ca. 15 kvinder per klinik. Hun gjorde dog opmærksom på, at nogle kvinder er tilknyttet flere steder (Referat VIP LOUNGE).

 På baggrund af det minimumstal, Styrelsen for Specialrådgivning og Social angiver, kulturformidlerens skøn samt de oplysninger, Socialforvaltningen har indsamlet, skønnes det at være realistisk, at der i gennemsnit er tilknyttet 8  forskellige personer per klinik.

Som nævnt har Kompetencecenter Prostitution opgjort, at der er 147  massageklinikker i København. Sammenholdes dette tal med  Socialforvaltningens skøn over, hvor mange prostituerede der i gennemsnit er  tilknyttet hver massageklinik, kan det anslåes, at der er ca. 1180  massageklinikprostituerede i København.

Antal prostituerede på massageklinikker i København:

Antal klinikker 147

Antal prostituerede ved 8 personer per massageklinik:

1.180 personer