www.steenschapiro.dk


Foto: Rune Backs

Velkommen

til Steen Schapiro's internethjem
- filmklipper, filminstruktør, underviser og skribent .

Dette website indeholder bl. a. ord og billeder om mit liv, eksperimentalfilm og seksuelle subkulturer.
Hvis denne slags emner generer dig, så vær venlig at gå et andet sted hen.
Ellers:

TRÆD INDENFOR

Welcome

to the website of filmmaker, teacher and writer
Steen Schapiro.

This site contains personal thoughts and images on my life, experimental films and sexual subcultures.
If these subject matters disturbs you, feel free to go somewhere else.
Otherwise:

ENTER THE WEBSITE
Alt materiale på denne og de kommende sider:

© Steen Schapiro (webmaster)

NB: Ethvert brud på andres rettigheder er utilsigtet. Skulle en sådan situation opstå, beder jeg jer kontakte mig, og materialet vil i så fald omgående blive fjernet.

All material on this and the following pages:

© Steen Schapiro (webmaster)

Note: Any copyright infringement is unintentional. Should such a situation occur, please let me know, and the offending material will be removed immediately.